Názory odborníků

Autoři randomizované klinické studie na souboru 100 mužů s diagnostikovanou androgenní alopecii (I.-III. stádiu) srovnávali účinnost Saw palmetto extraktu (320 mg/den) a léku finasterid (1 mg/den) po dobu 24 měsíců; významně více mužů (68 %) zaznamenalo zlepšení a růst vlasů u finasteridu, 66 % mužů dokonce ve stádiu alopecie II. a III.; bylo prokázáno zlepšení růstu i u skupiny mužů užívajících Saw palmetto extrakt ovšem s nižší účinností (38 %); finasterid působil jak na vrcholu tak v přední části hlavy; Saw palmetto extrakt působil převážně na vrcholu hlavy
Rossi, A., Mari, E., Scarno, M., Garelli, V., Maxia, C., Scali, E., Iorio, A., Carlesimo, M. Comparitive effectiveness of finasteride vs Serenoa repens in male androgenetic alopecia: a two-year study. Int J Immunopathol Pharmacol. 25 (4), 2012:1167-1173.

Autoři randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie na souboru 10 zdravých mužů (23-64 let) s diagnostikovanou androgenní alopecii sledovali účinnost perorálně užívaného Saw palmetto lipidosterolového extraktu a beta-sitosterolu; autoři potvrdili zlepšení androgenní alopecie a stimulaci růstu vlasů u 60 % mužů; významně vyšší účinnost měl Saw palmeto lipidosterolový extrakt; autoři vysvětlovali účinnost mechanismem inhibice enzymu 5-alfa reduktázy
Prager, N., Bickett, K., French, N., Marcovici, G. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine the effectiveness of botanically derived inhibitors of 5-alpha-reductase in the treatment of androgenetic alopecia. J Altern Complement Med. 8 (2), 2002:143-152.

Autoři experimentální práce s modelem lidských skalpů popsali v in vivo podmínkách příznivý účinek čajového polyfenolu epigalokatechinu-3-galátu na omezení vypadávání vlasů a na stimulaci růstu vlasů; autoři předpokládají mechanismus účinku inhibice enzymu 5-alfa reduktázy a příznivý
zásah do metabolismu buněk vlasového folikulu.

Kwon, O.S., Han, J.H., Yoo, H.G., Chung, J.H., Cho, K.H., Eun, H.C., Kim, K.H. Human hair growth enhancement in vitro by green tea epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Phytomedicine 14 (7-8), 2007:551-555.

Jiní autoři popsali ochranný účinek epigalokatechinu-3-galátu (EGCG) na buňky lidského vlasového folikulu; EGCG blokoval dihydrotestosteronem vyvolanou apoptózu buněk vlasového folikulu a snižoval hladiny reaktivních kyslíkových volných radikálů ve folikulech.
Shin, S., Kim, K., Lee, M.J., Lee, J., Choi, S., Kim, K.S., Ko, J.M., Han, H., Kim, S.Y., Youn, H.J., Ahn, K.J., An, I.S., An, S., Cha, H.J. Epigallocatechin Gallate-Mediated Alteration of the MicroRNA Expression Profile in 5α-Dihydrotestosterone-Treated Human Dermal Papilla Cells. Ann Dermatol. 28 (3), 2016:327-334.

Autoři kontrolované klinické studie sledovali účinek 24 týdenního perorálního podávání 2 tablet denně s obsahem směsi extraktu ze zeleného čaje, omega-3 a -6 PUFA, vitaminu D, melatoninu, beta-sitosterolu a sojových izoflavonů u mužů s androgenní alopecii; celkově u 80 % mužů došlo ke zlepšení, u 40 % došlo k mírnému zlepšení, u 10 % mužů došlo k výraznému zlepšení (o + 9,5 % zvýšení hustoty vlasů).
Nichols, A.J., Hughes, O.B., Canazza, A., Zaiac, M.N. An Open-Label Evaluator Blinded Study of the Efficacy and Safety of a New Nutritional Supplement in Androgenetic Alopecia: A Pilot Study. J Clin Aesthet Dermatol. 10 (2), 2017:52-56.