Padání vlasů

Vlasový cyklus

Růst vlasů začíná již v časném stadiu embryonálního vývoje, kdy se vytváří vlasový váček. Počet a druh váčků je dán při narození a nedá se dále ničím ovlivnit, během života se už nevytvářejí žádné nové vlasové váčky.

Nejkvalitnější jsou vlasy mezi 20 – 30 rokem života, kdy máme na hlavě kolem 600 vlasových váčků na 1 cm2, kolem padesátky se jejich počet snižuje asi na 500 na 1 cm2.

Na hlavě tak máme něco kolem 100 tisíc vlasů, jejichž životnost je 2–7 let. Každý vlas prochází vývojem, tzv. vlasovým cyklem, který zajišťuje neustálou obměnu vlasového porostu.

Vlasový cyklus probíhá ve třech obdobích. Období aktivního růstu –anagenní – trvá až 5 let a normálně se v něm nachází asi 85 % vlasů na hlavě. Následuje krátké, asi dvoutýdenní přechodné období – katagenní, kdy papila, která se podílí na vývoji a zásobování vlasu, postupně odumírá.

Vlas pak přechází do tříměsíčního klidového stadia – telogenního, kdy se uvolňuje z papily, pomalu se posouvá
nahoru a zůstává v oblasti ústí mazové žlázy.
V té době již z vlasového váčku (folikulu) vyrůstá vlas nový, který pak starý vlas vytlačuje, pokud ten už nevypadl dříve. Tato fáze trvá tři až čtyři měsíce a nachází se v ní 10–15 % vlasů.

Počet vlasů, které normálně vypadnou za jeden den, se u zdravého člověka se pohybuje v průměru mezi 60–90 vlasy.

Fáze růstu vlasů:

Fáze růstu